שאלות ותשובות - ביטוח בריאות

הביטוחים המשלימים של קופת חולים נותנים במקרים רבים מענה חלקי בלבד.

פוליסות הביטוח הפרטיות מכסות תרופות אשר אינן בסל הבריאות, מאפשרות מגוון רחב הרבה יותר של בדיקות רפואיות אבחנתיות (כולל בדיקות הריון), ומאפשרות גמישות רבה יותר במקרה של צורך בביצוע ניתוח פרטי, כגון: בחירת מנתח, בית החולים, התייעצויות עם מומחים לפני ביצוע ניתוח, ואשפוז בבי"ח פרטי.

עם ביטוח בריאות פרטי מקיף – הבריאות שלך, בשליטה שלך.

רכישת פוליסת בריאות פרטית כרוכה במילוי הצהרת בריאות אישית. לרוב, בגיל צעיר ההסתגויות הרפואיות הן נמוכות יותר ולכן האפשרות לרכוש ביטוח פרטי פשוטה יותר ובמצבים מסוימים ללא צורך במילוי הצהרת בריאות ובעלות נמוכה יותר. לרוב, הצטרפות לביטוח בריאות אינה מותנית בגיל מינימום ולכן נכון יהיה להצטרף לרכוש או להצטרף לביטוח בריאות פרטי בגיל מוקדם ככל שניתן.

לסיכום, הצטרפות לביטוח בגיל צעיר ובמצב בריאות תקין מאפשרת קבלה לפוליסת ביטוח אשר אינה כוללת כל החרגה, ובעלות הביטוח הבסיסית ללא תוספת עלות בגין מחלות קיימות.

בתחילת פברואר 2016 נכנסה לתוקף הרפורמה בביטוחי בריאות אשר נועדה להפוך את ביטוח הבריאות לאחיד וברור יותר באמצעות איחוד מבנה הפוליסות המוצע על ידי כלל חברות הביטוח בישראל למספר חלקים זהים: ביטוח תרופות, ביטוח השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל וביטוח ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל. בנוסף, בעקבות הרפורמה, הפוליסה מתחדשת ב-1 ביוני בכל שנתיים, החל משנת 2018.

מדובר בתקופה במהלכה הביטוח  אמנם בתוקף אולם המבוטח לא יוכל לתבוע את חברת הביטוח במצב של מקרה ביטוחי. בביטוח בריאות תקופת האכשרה היא לרוב 90 יום, כך ש-90 ימים מרגע ההצטרפות לביטוח, לא ניתן יהיה לתבוע את חברת הביטוח לפיצוי.

חברת ביטוח רשאית לראות בבקשה להרחבת כיסוי ביטוחי רפואי משום בקשה לפוליסת ביטוח חדשה, ועל כן היא רשאית לבדוק אם חל שינוי במצבו הבריאותי של המבוטח מהמועד בו הצטרף לראשונה לביטוח לבין המועד בו הוא מבקש להרחיב את הביטוח הקיים וזאת רק לעניין ההרחבה.