שאלות ותשובות - ביטוח דירה

דירה היא לרוב ההשקעה הגדולה ביותר שלנו, ומדובר בנכס היקר ביותר לליבנו. למעשה, אנשים עובדים שנים ומשקיעים את מיטב כספם על מנת לרכוש קורת גג לעצמם ולילדיהם, ועיקר הרכוש המשפחתי מוחזק בתוך הדירה. לכן, אסור להיות שאננים ולהקל ראש בחשיבות רכישת כיסוי ביטוחי שישמור על בני המשפחה מפני נזקים שעלולים להתרחש בתוכה. אל תגידו "לי זה לא יקרה" – דאגו עוד היום לקבל הצעת מחיר לביטוח דירה!  

לא. ניתן לרכוש כל אחד מהם בנפרד, אולם, אם ברצונך להיות בטוח כי הדירה מוגנת באופן מיטבי מפני כל הסכנות השכיחות, וליהנות מהנחה נוספת בעלות הביטוח – מומלץ לעשות את שני הביטוחים.

ביטוח מבנה מקנה כיסוי מפני מגוון רחב של סיכונים (שריפה, ברק, התפוצצות, נזקי סערה, שטפון ממקור מים חיצוני ועוד) שעלולים לגרום נזק למבנה הדירה המשפחתית (למשל לקירות, רצפה, תקרה, גג, דלתות, חלונות וכו') ולחלקים הצמודים לה (מרפסות, מחסן, צנרת, מתקני הסקה, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל, שערים, גדרות וכו').

ישנן שתי אופציות להחזר מן הביטוח במצב זה : אופציה אחת היא לקבל את הערך הכספי של החפץ כפי שנקבע בפוליסת ביטוח דירה. האופציה השנייה היא לרכוש את החפצים ולהגיש את הקבלות לביטוח על מנת לקבל החזר עליהן.

לא. ביטוח משכנתא מגן על הבנק מפני מצב בו מי שקיבל את המשכנתא לא יוכל להחזיר את ההלוואה שנלקחה לצורך רכישת הדירה. לכן, ביטוח משכנתא מורכב מביטוח מבנה וביטוח חיים ומפצה עד גובה ההלוואה שנלקחה בלבד ולא עד שווי הנכס כולו. על מנת להגן על בני המשפחה באופן מלא במקרה של נזק גדול, מומלץ לרכוש השלמה לביטוח מבנה על שווי הנכס המלא, ובנוסף, לרכוש ביטוח תכולה שלא קיים כלל בתוך ביטוח משכנתא.   

על פי הערכות מומחים, קיימת סבירות גבוהה לרעידות אדמה באזורנו. לראייה, לפני כעשור, הושקה תמ"א 38 – תוכנית המתאר הארצית לחיזוק המבנים. כיום, המדינה אינה מחויבת לפצות את אזרחיה במקרה של רעידת אדמה, לכן, בהתאם להוראות הפיקוח על הביטוח, חברות הביטוח מחוייבות לכלול כיסוי כנגד רעידת אדמה בכל פוליסת ביטוח דירה תקנית. מי שלא מעוניין לרכוש את הכיסוי, מחוייב על פי חוק לחתום על מסמך ויתור.      

במקרה של שכירת דירה נהוג ששוכר הדירה יעשה ביטוח דירה כאשר תשלום הביטוח יתקזז עם שכר הדירה שהוא משלם. כך הוא מגן על עצמו מפני תביעות אפשריות כנגד נזקים שייגרמו לדירה, וכך הוא מגן על עצמו מפני אפשרויות של אובדן או גניבת חפצים.

אחריות כלפי צד שלישי הינה הרחבה ללא תוספת פרמיה לכל מי שמבוטח בביטוח תכולה. מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי בשל נזקי גוף או רכוש, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש). תשלום הנזק מוגבל עד לגבול האחריות המופיע בפוליסה. אם הנזק שגרמת לצד שלישי חורג מגבול אחריות זה, חברת הביטוח לא תישא ביתרת הסכום. בכל מקרה תמורת פרמיה נוספת ניתן להגדיל את גבולות האחריות.