אוטוטו שנה"ל הבאה, וזה הזמן לקרוא את מה שחשוב לדעת בדיוק עכשיו: ביטוח למקרה תאונה במוסדות חינוך.

וגם – מה בין פוליסת  ביטוח תאונות אישיות לפוליסת ביטוח צד שלישי?

האם ילדיכם מבוטחים בזמן שהם במוסדות החינוך? כאשר הם שוהים שם שעות נכבדות במשך היום, משתובבים ומשחקים ולעיתים חלילה נפגעים? לכאורה כן. רובם המכריע של ילדי ישראל מבוטחים בפוליסה תאונות אישיות, הנערכות ע"י הרשויות המקומיות באמצעות חברות הביטוח בישראל. הרשויות חייבות מכוח חוק לדאוג כי הילדים יבוטחו באופן  אישי, כאשר במקביל הם גובות את התשלום  מההורים.

אלא שיש מה לבדוק: יש מנהלים אשר מוותרים על רכישת ביטוח צד ג' למוסד מתוך הנחה כי הסיכון העיקרי, קרי תאונות ילדים, כבר מבוטח. זה לא נכון, ומה שגורם לטעות זו הוא חוסר הבהירות בהבדלים שבין חוזי הביטוח של ביטוח צד ג' וביטוח תאונות אישיות.

אז לקראת שנת הלימודים כדאי להתמקד בנושא: מדובר למעשה בשני חוזים נפרדים אשר למרות שלעיתים, יפצו את  אותו נפגע עצמו יותר מפעם אחת – אין ביניהם ולו כלום (למעט, מקרה הביטוח והנפגע עליו הם נסובים).

שימו לב לנתונים הבאים: מתוך 2,200,000 ילדים הלומדים במוסדות החינוך בישראל, מגיעים חצי מיליון לחדרי המיון מידי שנה. מתוכם מתאשפזים 187,000. כ- 20,000 מהם, נפגעים בתאונות מתאונות שונות. מבחינה כלכלית מדובר בהוצאות המסתכמות בכמאה מיליון ש"ח לשנה, הנגזרות מההוצאות הישירות והנלוות לתאונה. מדובר למעשה בהוצאה בהיקף עצום המהווה כ – 50% מהעלויות המשקיות הכוללות.

לצורך משל נשתמש במספר אירועים מצערים שהיו בטיפולינו בשנה האחרונה: סיפורו של אורי, תלמיד כיתה א' באחת מרשתות החינוך החרדיות הגדולות אשר נפגע לאחרונה בעינו, כאשר ברזל שנקרע משער הת"ת חדר לעינו וגרם לו נזק בלתי הפיך. לאורי נקבעה נכות קבועה של 20%.

אבי, תלמיד מכינה באחד מתלמודי התורה החשובים שבירושלים איבד את אחד מגלילי אצבעותיו, שנתפסה ונתלשה תוך כדי משחק בנדנדה.

מירי, תלמידת גן מבני ברק נכוותה בכל חלקי גופה ממיחם השבת שנפל עליה, תוך כדי השתובבות במטבח המשפחתי בשבת קודש.

המקרים שתוארו לעיל ממקדים את תשומת הלב המידית לילדים שנפגעו, ואכן הם הנפגעים הראשיים. יחד עם זאת כפי שיתואר להלן יתכנו נפגעים נוספים במיוחד כאשר נבחנת שאלת האחריות.

באירועים בהם נפגעים ילדים יש וקיימים למעשה, שני מעגלי נפגעים:

  • המעגל הראשון- הילד הפגוע ובני משפחתו. הניסיון לכמת את הנזק יעלה כי לעיתים עוסקים אנו בהיקפים עצומים של הוצאות, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.

לטווח הקצר: הוצאות רפואיות, התייעצויות רפואיות, טיפולים שונים, ניתוחים מורכבים. ובהתייחס להורים, אובדן הכנסה – ימי עבודה, הוצאות אחזקת בית גדלות, טיפול שוטף בבית הכולל אחזקת בית, הוצאות שמרטפות, הוצאות ניידות גדולות.

לטווח הארוך: הוצאות בגין ריפוי ו/או התמודדות עם הבעיה/ הנכות אשר מלווים לעיתים את הילד הפגוע לכל ימי חייו וגורמים הן להוצאות ישירות והן להוצאות עקיפות העולות לסכומים עצומים, כאשר במקרים הקלים מסתכמות ההוצאות באלפי שקלים בגין מורים פרטיים, טיפולים פסיכולוגיים, ניתוחים קוסמטיים ועוד.

  • המעגל השני- הגורמים לאירוע במידה והתרשלו – המוסד החינוכי, הרבה, העויזר, הגננת, ובקיצור: כל הסובבים את הילד בעת שהותו במסגרת החינוכית.

פקודת הנזיקין מחייבת את הרשלן לשאת בתוצאות הנזק שגרם. תרבות התביעות צומחת ופורחת ברחבי ישראל. "האמריקניזיציה" גורמת לתביעות גדולות חסרות פשרות במיוחד כנגד מוסדות החינוך ועובדיהם. מבלי משים מוצא עצמו המוסד ו/או עובדיו בסיטואציות ההופכות אותו באחת לבעל חוב בסדרי גודל עצומים.

לעיתים על פניו נראה כי לא קיימת כל רשלנות אולם טיעונים מטיעונים שונים הנידונים במסגרת משפטית, יש וימצאו נושאים באחריות לאירוע.

בעבר, משרד החינוך כיסה באופן חלקי תביעות מסוג זה, אולם חוזר מנכ"ל מבהיר כי כל הבעלויות הפרטיות של מוסדות החינוך חייבות בעריכת ביטוח לנ"ל.

המענה למצוקות הכלכליות הנגזרות מן האירועים הינם הבסיס לחוזי הביטוח. שתי הפוליסות הדרושות לכיסוי הנזקים צומחות ועולות משני מעגלי הנפגעים דלעיל:

פוליסת תאונות אישיות – לנפגע: חוזה המקנה זכויות על בסיס אישי לנפגע בעת קרות אירוע תאונתי, אשר מפצה בסכומים מוסכמים למקרים מוגדרים הנובעים מן האירוע באופן ישיר.

פוליסת צד ג ' –  לרשלן: חוזה המקנה הגנה כלכלית לבעל הפוליסה מפני תביעות רשלנות במידה ויחויב בגינן לפי פקודת הנזיקין, עד לגבול המוסכם בינו לבין חברת הביטוח בחוזה שרכש.

לסיכום: 

פוליסת תאונות אישיות- כשמה כן היא פיצוי לתאונה על בסיס אישי- אין בכוחה להמעיט מהתביעה כנגד הרשלן, הנשאר חשוף לאור פקודת הנזיקין

יש ותשמש פוליסה זו כפיצוי יחיד כשלא קיים רשלן. גם במידה שמשלם / רוכש הפוליסה הינם המוסד או הרשות הפיצוי הוא על בסיס אישי של הנפגע

פוליסת צד ג' – באה להגן על הרשלן – הגוף המבוטח. מטרתה הגנה מפני נזקים בלתי צפויים שהיקפם עלול לצמוח ללא שיעור, כתוצאה מרשלנות ככל שישנה.

האינטרס הראשוני של כל גוף מוסדי הינו ליצור לעצמו הגנה מפני תביעות רשלנות שקשה לצפותם ואשר עלולים לערער את יציבותו הכלכלית של המוסד, במידה ויוגשו כלפיו.

משום כך מומלץ וחשוב ביותר לדאוג להגנה מתאימה לסיכונים מעין אלו.